Skip to content
Sök

Furuvikspåret

Beskrivning

Slingan tar dig genom Backamoskogen som är ett populärt friluftsområde och har branta strandbrinkar längs Vätterstranden.
Mellan skjutbanan i väster och Vidablick i öster går stigen uppe på strandvallen och utsikten över Vättern är fullständigt magisk.
Vi passerar genom Furuviks fotbollsplaner till Lillåleden och följer därefter stigar i Backamoskogen som leder oss tillbaka till Vidablick.

Längd: 3 km.

Spårmarkering: Blå

Fakta:
Backamoskogen är på ca 60 ha och är en del i ett större naturområde och ansluter till Domsand i väster och Vidablick, Lillån och Sjöåkraskogen i öster.
Här kan man hitta Smålands landskapsväxt linnéa. Backamoskogen är genomkorsad av stigar så håll dig till ledmarkeringarna för att undvika att hamna fel!
Spårcentral och parkering finns på KFUM Gården Vidablick.