Långvandring av Målskogsleden

20 april 2024

Datum 25 maj
Tid: 10:00
Samlingsplats: Vidablicks spårcentral
Tema: Långvandring av Målskogsleden
Längd: 10, 13 eller 15 km
Tidsåtgång: ca 4-5 tim
Medverkande: Friluftsgruppen

Målskogsleden 15 km

Från KFUM-gården Vidablick passerar du över Lillån vid utloppet i Vättern och fortsätter söderut genom fin natur i skogen utmed Vättern som leder ner till Berghalla och Trånghalla.

Efter Berghalla kan går det att förkorta vandringen genom att gå över Torp (10 km) eller fortsätta söderut och upp över Målskog (13 km) eller välja att vandra hela leden (15 km).

Sista biten innan vi kommit halvvägs och vänder tillbaka mot Vidablick går genom naturreservatet Häggebergs och Granbäcks lövskogar. Reservatet erbjuder fuktiga brantmiljöer med gammal ek och lind och en helt vidunderlig utsikt över Vättern. Utsiktspunkten vid Brukshundsklubben har även en fin grillplats där vi kan ta en paus och inta medhavd matsäck.

På tillbakavägen erbjuder Labbarpaberget en mäktig vy över höjderna väster om Bankeryd. Vi vandrar via Gröna ängar och efter Attarpsdammen följer vi Lillåleden den sista biten tillbaka till Vidablick.