Vandrande gudstjänst 4 maj

07 april 2024

När: Lördag 4 maj kl 10:00
Tema: Vandringsgudstjänst
Längd: 4-5km
Tidsåtgång: ca 2 timmar
Gudstjänsten leds av Karin Grännö Engkvist, Kyrkoherde i Bankeryds församling

Upplägg:
En vandring i den vackra naturen kring Vidablick i Backamoområdet med stopp utmed vägen.

Start som vanligt kl 10.00 vid spårcentralen. Första stoppet blir vid korset på Vidablick där vi får ta del av inledningen. Stopp två är nästa del i gudstjänsten och blir troligen vid Domsand. Vandringen avslutas vid utegrillplatsen i lägerbyn på Vidablick.
Upplägget kan komma att ändras beroende på väder och vind.

Efter vandringsgudstjänsten blir det ”eget kyrkkaffe” vid lägerbyn på Vidablick där det finns sittgrupper.

Välkomna till en vandrande gudstjänst där naturen finns mitt i blickfånget.

Vidablicks Friluftsgrupp