10 och 13km Målskogsled utmärkt!

21 november 2023

Målskogsleden passerar över Lillån vid utloppet i Vättern och fortsätter söderut genom skogen utmed Vättern som leder ner till Berghalla.

Efter Berghalla kan du välja att förkorta vandringen genom att gå över Torp (10km) eller fortsätta söderut och upp över Målskog (13km). Det går även att förlänga vandringen till 15 km genom att fortsätta över Häggebergs och Granbäcks naturreservat med fantastisk Vätterutsikt och en grillplats.

Efter intensivt arbete under några veckor där vi har spettat hål, slagit ner stolpar, skruvat och klistrat markeringar är vi nu klara med 10 och 13km. Dessa finns i och med detta markerade i terrängen. Markeringen är svart pil på vit botten.

Under de kommande veckorna kommer även 15km att markeras, vi återkommer med mer information när dessa är klara. Under tiden är du välkommen att vandra Målskogsleden 10 eller 13km! Start och slut vid Vidablicks spårcentral där det även finns en väl tilltagen parkering. Välkommen!

Hittar du någon plats där markeringen är tveksam rapportera gärna till oss via den här sidan så åtgärdar vi så fort vi kan. Tack för hjälpen!

Målskogsledens sträckning: 10, 13 och 15 km