Domsands Båtsällskap

23 augusti 2023

Datum 7 oktober
Tid: 10:00
Samlingsplats: Vidablicks spårcentral
Tema: Domsands Båtsällskap
Längd: 5 km
Tidsåtgång: ca 2 tim
Medverkande: Klas-Peter Sunesson och Johan Lidén

Domsands Båtsällskap

Vi vandrar utmed domsandspåret till båtklubbens klubbstuga. Där kommer Klas-Peter Sunesson och Johan Lidén att berätta om båtklubben, dess framväxt och deras nutida verksamhet.

Det här kommer att bli verkligt intressant!
Domsand Båtsällskap är ju en mycket välkänd och aktiv förening som har medverkat till att vi har en så fin, välordnad och skyddad hamn för båtfolket i vätterbygden. Hamnen är välplacerad då den ligger i utloppet av Domneån oåtkomlig för Vätterns ibland hårda vindar och höga vågor.

Själv har jag övernattat i klubbstugan då jag varit hamnvakt vid några tillfällen. Har ingen båt själv men en vän hade båtplats i Domsand och har man båtplats skall man också vara hamnvakt. På den tiden fanns det en bro över åmynningen ända framme vid utloppet, någon gångbro längre in fanns inte. Jag antar bron vid mynningen var för låg för att segelbåtar skulle kunna ta sig förbi.

Efter informationen vid klubbhuset vandrar vi vidare på Domsandspåret och väl tillbaka på Vidablick finns möjlighet att inta eget fika.

Välkomna!