Skip to content
Sök

Kalendarium

Vad händer på Vidablick framöver (med reservation för ändringar)

Vad händer framöver

Juli

  • 02-15 Tonårsläger
  • 30 Friluftsgudstjänst med Bankeryds församling

Augusti

  • 04-08 Vidisläger 1
  • 14-18 Vidisläger 2

September

  • 02 Temavandring. Högamonleden – Långvandring

Oktober

  • 07 Temavandring: Klas-Peter Sunesson och Johan Lidén berättar om Domsands Båtsällskaps historia och nutid.

November

  • 04 Temavandring: Vi provar på GPS-Orientering.

Observera att offentliga arrangemang kommer att presenteras i en egen artikel på hemsidan och att kalendariet uppdateras löpande!